Osaamista teollisuuden huoltoseisokkeihin

Huoltoseisokkien onnistuminen vaatii osaamista ja riittäviä resursseja.
Aikataulut ovat tiukat, ja tehtävää työtä on paljon.
James Consulting tarjoaa osaavaa lisäresurssia huoltoseisokkien tehokkaaseen ja onnistuneesen läpivientiin.

 • HSEQ-valvonta:
  • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Nostonjohtajan tehtävät
  • Telinetarkastajan tehtävät
  • Työmaan teollisuuskemikaalien käsittelyn valvojan tehtävät
  • Ympäristön- ja siisteystoimen valvojan tehtävät
  • Tehtävät työmaan perehdytystä antavana turvallisuuskouluttajana
 • Investointihankkeiden palvelut:
  • Investointitöiden suunnittelu, organisointi, toteutuksen valvonta sekä raportointi
 • Kunnossapitotöiden palvelut:
  • Kunnossapitotöiden valvonta ja hallinta (mekaaninen + kone)
  • Työkuorman hallinta, töiden priorisointi, työnjohto sekä valvontatehtävät
 • Muut palvelut:
  • Varmistusmiehenä ja työnjohtajana säiliö- ja ahtaanpaikan työssä
  • Luvanvaraisten töiden valvojana
  • Työmaapäällikön varamiehenä
  • Maanrakennus- ja louhintatyö valvojana

Ota yhteyttä

Kun tarvitset osaamista yllämainituissa tehtävissä tai haluat lisätietoa tarjoamistamme palveluista - ota yhteyttä.

Jani Markkanen

Tmi James Consulting

Jani Markkanen
044 2408 510
jani.markkanen@jamesconsulting.fi